FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
  Penasihat Akademik
 

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Nomor : 3307/H4.7.1/PP.38/2008 Tanggal 30 Juni 2008

PENASIHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN SEMESTER GANJIL (AWAL) 2008/2009

Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H.
NIP: 130 604 520 
B11103009 Irawan Asriadi AR
B11105001 A. Nurfajri R.A.
B11105002 Restiwi Samanhudi
B11105003 A. Permata Rezki B.
B11105163 A. Muh. Irsam Aminin
B11106001 Muhamamd Rajab Ali
B11106002 Ayu Riskiani
B11106003 Faizal
B11106254 Muhammad Syafri
B11107001 A. Arfyan Priatama Amar
B11107002 A. St. Khamidah Syahriwijaya
B11107003 Didi Riswandy
B11107004 A. Ibnu Prayudha
B11107005 Andi Astina T.

Harustiati A. Moein, S.H., M.H. 
NIP: 130 878 575 
B11102003 Zulkarnain Amir
B11104004 Mustakdir Kahar
B11104006 A. Misrawati S.
B11104007 Hastomo Haris
B11104008 A. Rahmatullah B.
B11104009 Matra Dhana
B11105004 Andi Mirsa Paramitha R.
B11105164 Suherman Rusdi
B11106005 Deris Syafferman H.K.
B11106007 Firmansyah
B11106008 Risma Damayanti Salam
B11106255 Nurul Fadhilah
B11107007 Kartika Sari Putri
B11107008 Manggolo Yudho Perdana
B11107009 Ana Supriyana Abd.Hamid

Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP: 132 314 939 
B11101004 Jamaluddin
B11103005 Fadly Alwi
B11103124 Irfani Jedida Sopamena
B11104002 Mulya Budi
B11105006 Masrur Syamhur
B11105165 Asrullah
B11105166 Wahyudi
B11106009 Yusdar
B11106010 Zulkifli Saifuddin
B11106011 Anggi Andriana Putri
B11106256 Mishara Hanafi
B11107010 Wa Ode Fadilah Yusuf
B11107011 Mugyadi
B11107012 Septian Sani Dwi Putra Husain
B11107013 Andi Syaiful Cibu

Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. 
NIP: 130 878 528
B11101014 Yuliana Syam 
B11104010 Hasan
B11104011 Jupri
B11105007 Abd. Rais Asmar
B11105167 Ade Erliza Zainal
B11106012 Andi Uci Kurmia Nur
B11106013 Muh. Ilham Iskandar
B11106014 Endah Yusnariny Karangan
B11106257 Eta Nurhasnah
B11107014 Alfira Rachim Bennu
B11107015 Muhammad Ismail
B11107016 Fadillah Elvira Suyuthi
B11107017 Yulianti Sianus
B11107018 Ryan Mustiqal Alam
B11107055 Andi Ichlazul Amal

A. Rosmalania Mappiare, S.H., M.H.  
NIP: 130 872 523 
B11104016 Yani Yoyo
B11103014 A. Hartawati
B11105008 Muhammad Isra'muttaqim
B11105009 Eka Ayu Landa Putri
B11105010 Andi Harlah Eka Fatmy
B11105011 Haeriani Ramli
B11105168 Nurbaiti Taha
B11106015 Hernita
B11106017 Arini Puspita Sari M.
B11106018 Mustamis
B11106258 Aprilia
B11107020 Andi Mika Nugrahayu
B11107021 Muhammad Rustam
B11107022 Ririn Pabaru
B11107023 Adiratna Mursyid Syaiful

Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum. 
NIP: 132 205 467 
B11102015 Muh. Haedir
B11103015 Novayanti Yusuf
B11103017 Syahriani
B11104018 Nailan Multasim
B11105012 Mulyarman D.
B11106019 Mery Ruben Bassang
B11106020 Andi Fatma
B11106021 Rosmila
B11106259 Wenny E. Joyner
B11107024 Ismed Ardiansyah H.
B11107025 Alvin Muslim SDR Saimima
B11107026 Ayu Miranti
B11107027 Muhammad Takdir
B11107028 Alvin Tommy Daud
B11107029 Haryadi Akbar

Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. 
NIP: 131 287 216 
B11104020 Asriadi
B11104023 Abd. Haris
B11104028 Arham Syah
B11105013 Henri Guzali
B11105170 Adriati
B11105249 M. Rizki Idris
B11106022 Ika Risky Purnamasari
B11106023 Hudenia
B11106024 Mutmainnah Maggu
B11106261 Jeffrian Tandu
B11107030 Andi Tenri Awaru Putri
B11107031 Wiwin A. Askin
B11107032 Resqy Awwala
B11107033 Triska

Ismail Alrip, S.H.
NIP: 132 307 768 
B11103127 M. Rahmat Monoerta
B11104029 Ahmad Dodi
B11104129 Umar Yusuf
B11104501 Asdian Ekayanti
B11105014 Kartini K.
B11105171 Fatahillah Amir
B11105251 Rakmat AR.
B11106025 Haswan Hafid
B11106026 Ichzan Pranata Putra
B11106027 Dika Astuty
B11106262 Renaldi Rusman
B11107035 Andi Heryanto Bausad
B11107036 Abdul Kadir
B11107037 Djumriati Melani Syam
B11107038 Fahrul Aryadi Akbar

Abdul Rasal Rauf, S.H., M.Phil., DFM. 
NIP: 131 661 821 
B11101154 Farley Faqih Bahrul
B11104030 Muh. Yusuf A.
B11105015 Sari Darmayanti
B11105016 Rizal Darmayanto
B11105017 Megawati Nasir
B11105018 Rismawati
B11105106 Noer Fakhriadi Wiliasril M.
B11105172 Ahmad Fahri Faqi M.
B11106028 Andi Kalsum
B11106029 Riri Oktavianti
B11106030 Aprianty Nomelia Kusuma
B11106270 Irfan Amir
B11107039 Andi Baso Rikardi
B11107040 Yulianah
B11107041 Larasty Indriany Septianingsi

Abd. Azis, S.H., M.H. 
NIP: 131 866 085 
B11103019 Sultan Transasmoko
B11104031 Muhammad Basit
B11104032 A. Hasanuddin S.
B11104033 Muh. Izhar K.
B11105019 Ariansyah
B11105020 Nurindah Nirwana Sam
B11105021 Nurainun
B11105022 Lifia S.
B11105173 Septian Prima Razak
B11106031 Muhammad Ikhwan Rahman
B11106032 Sri Puji Lestari S. Bachri
B11106033 Ratna Sari Rahmat
B11106263 Budiamin
B11107042 Ika Arwiny Puspita M.
B11107043 Sukmawati Udin

11 Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. B11102038 Andi Hendra Idris
131 569 708 B11105023 Hasrul
B11105024 Reski Amelia
B11105025 Sabriani
B11106034 Andi Ankuneidi Putra Anno
B11106035 Harira Lukman
B11106036 Shinta Nurhayati Salam
B11106264 Eko Saputra
B11107044 Ronald
B11107045 Eka Rini Sartika
B11107046 Muh. Nurfadhly
B11107047 Indra Fani
B11107048 Sirajuddin
B11107049 Onna Bustang
B11107050 Fadli

12 Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. B11104039 Andi Alauddin
130 345 979 B11104041 Lisdawati T.
B11104043 Wahyuni Hasan
B11104502 Abd. H. Talaohu
B11105028 Wardani Rizkianti
B11105029 Indra Saputra
B11106037 Assarif
B11106038 Fitri H.P.
B11106039 Muhammad Nur
B11106266 William M. Liamata
B11107019 Waode Nurul Fitriany
B11107051 Nahdiah Purnamasari
B11107052 A. Rachmat Wirawan
B11107053 Amaliah Aminah Pratiwi Tahir
B11107054 Ika Kurniasi

13 Amier Bachtiar Anwar, S.H., M.H. B11102189 Lovely Andriani
131 410 665 B11104036 Andi Yusran A.
B11104044 Inayah
B11104046 Riri Azmarni R.
B11104047 Muh. Farid Azhari
B11105026 Nina Nur Utami
B11105030 Muhammad Zabir
B11105031 Sulaeha
B11105032 Muhammad Agus
B11105177 Riswal Saputra
B11106040 Andi Satriani A.S.
B11106041 Musniar Nasruddin
B11106042 Dewi Chyntiawati
B11106267 Lismayarti Amang

14 Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. B11103035 Hadisrah
131 569 710 B11103036 Asriady Rusli
B11104048 M. Awaluddin R.
B11104049 Yulita Dewi I.
B11104503 Ratih Wulandari
B11105033 Hamsira Halim
B11105178 Imran Eka Saputra
B11106043 Fajriyanti
B11106044 Jumriani Nurfadillah
B11106045 Muhammad Taufan
B11106268 Masrawati Suyuti
B11107057 Reza Kurniawan
B11107058 Yeni Rahmatini
B11107059 Try Sutrisno
B11107060 Haeril Akbar

15 Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. B11104050 Marlan Thomas
131 475 303 B11104051 Wa Ode Awaly
B11104131 Marlisa Y.
B11104132 Syamsidar
B11105035 Asmarani Ramli
B11105036 Nurzamzam
B11105037 Yance Lasa
B11106046 Andi Aswar
B11106047 Hasi Halon Pasaribu
B11106048 Putri Surya
B11107061 Andi Marlina
B11107062 Nurul Farida Basir
B11107063 Dara Amandah
B11107064 Bernike Kaslina
B11107065 Andi Athtaariq M.

16 Arman Mattono, S.H. B11101126 L. Muh. Reza Makmun
131 961 582 B11101213 Sahrun Wokan Ubun
B11104053 Yusriani Sindara
B11104054 Reagen A. Padang
B11104055 Akbar Fitrian E
B11105038 Risky Ayu Miskad
B11105039 Sarifa Nabila
B11105040 Herman
B11106049 Megawati
B11106050 Edy Kurniawan
B11106051 Iyus Maryani
B11106269 Nurchalis
B11107066 Rahmadani Astuti
B11107067 Nashrun
B11107068 Andi Fahruddin Adam

17 Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. B11102073 A. Rahman
131 569 707 B11102077 Asyraf
B11103056 Irma Tamarugi
B11105041 Andi Rizki Nurfadilah
B11105042 Eka Dian Damayanti
B11105180 Fazlur Rahman
B11106052 Risman Junaid
B11106053 Supriadi Halim
B11106054 Muh. Akbar Sulfikar Syah
B11106271 Ellide Wirza D.
B11107069 Rian Suheri Akbar
B11107070 Andi Baso Amry
B11107071 Astri Baharuddin
B11107072 Suanti

18 Muh. Guntur Alfie, S.H., M.H. B11103050 Hamka Muchtar
130 936 996 B11103051 Reza Darmawan
B11103052 Sri Yanti
B11104060 A. Awaluddin A.
B11105043 Eka Heriani
B11105044 Ria Anugrah Sukardin
B11105181 Faradilah
B11106055 Dede Arwansyah
B11106056 Dewi Putriyani Djihat
B11106057 Rahmawati
B11106272 Siti Mutmainnah
B11107074 Dwi Savitri Nurmaharani
B11107075 Soul Arseto
B11107076 Andi Nur Faisa S.
B11107077 Hardianti Hajarh Syamsuddin

19 Prof. Dr. H. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. B11101137 Asryadi
131 862 978 B11101138 Muttaqien
B11102082 Suchy S. Haliku
B11102083 Herianto T.
B11104063 Sultan Hasanuddin
B11104065 Aries Anugrah P.
B11105045 Eka Merdekawati
B11106058 Aulia Rahmat
B11106060 La Ode Hendra
B11106061 Wa Ode Murniati
B11106273 Fahmi Maskur
B11107078 Arnita
B11107079 Eka Iqramawardhani
B11107080 Herniati
B11107081 Amelia Suwardi

20 Dara Indrawati, S.H.,M.H. B11103049 Sri Mulyati
131 569 710 B11105048 Hari Abriansyah
B11105109 Ika Dwi Putri
B11105183 Abd. Rahman
B11105210 Andi Asdar
B11106062 Dito Astawansyah Putra
B11106063 Ian Parma Saputra
B11106064 Ummuadin Bahar
B11106274 Cindy Fransisca Arif
B11107082 Adelina Anriella Parinding
B11107083 Baso Muhlis
B11107084 Reza Priambada Pagala
B11107085 Andi Nurul Chaerunnisa
B11107086 Mesayu Febrianty

21 Rastiawaty, S.H. B11103065 Jumaria
132 300 774 B11104068 M. Sofyan A. M
B11105049 Zubair
B11105050 Indra Adhityawangsa
B11105051 Abdul Rasyid
B11105184 Nurmala Gita Sari
B11105212 Ardamil
B11106065 Denny Marthin Jonas
B11106066 Kendi Triana Puspira
B11106067 Muliadi
B11106275 Markus Palobo
B11107087 Nien Reskyanti
B11107088 Ratno Erwin Amir
B11107089 Ridha Marzani Rifai
B11107090 La Ode Anas Saputra

22 Prof. Dr. A. S. Alam B11105052 Muslimin
130 345 981 B11105053 Sariudin
B11105185 Kiki Rezki Amelia
B11105223 Eric Ira Rantelili
B11105231 Okto Hidayat.S.
B11105232 Sholihin Bone
B11106068 Anjas Arie Sada
B11106069 Vega Yurisdia
B11106070 Haryati
B11106276 Muhammad Dedi Ingga
B11107091 Munawara
B11107092 Muhammad Yan Surya Pancana
B11107093 Heri Kiswanto
B11107094 LM. Syahrul Ramadhan
B11107095 Dwinanda Pravita K.N.

23 Dr. Anwar Borahima, S.H., M.Hum. B11101182 Hasbuddin B. Paseng
131 661 819 B11103059 Wiwin Suwandi
B11103126 Winda Triana
B11104069 Asrawati P. S.
B11105054 Reshaagriansyah
B11105055 Rasida Sanubari A. Malida
B11105056 Fahmi Marasabessy
B11105186 Muh.Ali Suharmawan R
B11106072 La Ode Baeruddin Afu
B11106073 Muhamad Hijrah Laeda
B11106074 Khardianti Hasbri DJ. Nero
B11106277 Indriyani Nasir
B11107096 Charisma Bill B.S.
B11107097 Ardiansyah Arfah
B11107098 Bungai Ghina Inayatillah

24 Prof. Dr. Aswanto, S.H., DFM., M.Si. B11103061 Muh. Ilham Bakri
131 803 209 B11104070 Eli D. Banduru
B11105058 Noldy Maelissa
B11105059 Usman Taip
B11105060 Fauzan Fari Renoat
B11105187 Muh. Irfan Syarif
B11106075 Harris Ashary.S.
B11106076 Rani Maulinda Asmin
B11106077 Nurliana
B11106278 Tristinia Wasit A.
B11107099 Sitti Mashitah Tualeka
B11107100 Ernawaty
B11107101 Nurbaety Kusuma Dewi
B11107102 Iktimal Camari
B11107103 Thaufan Darmawati

25 Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H. B11102110 Astan Tasrun
130 520 651 B11102111 Zulkifli
B11102112 Malik Wahyuddin
B11103070 Fajlurrahman
B11103071 Muh. Saleh
B11105061 Irawati Alwi Manna
B11105227 Suharni
B11106078 Nurul Fadliah Nuriah
B11106079 Andi Irriana.D.S.
B11106080 M.Azief Ali Asiam
B11106279 Nurfani D.Tallema
B11106280 Mulia S. Karaeng
B11107104 Raymond Hitipeuw
B11107105 Elviyantrisno Rabang
B11107106 Saripatma

26 Sakka Pati, S.H., M.H. B11103074 Muh. Ruslan D.
132 319 480 B11104074 Rizal Fadly
B11104077 Muh. Fahri A.
B11104078 Muh. Ikhlas I.
B11105062 Andi Mutia Sari Handayani
B11105189 Yadika Primasatya K.
B11106081 Muhammad Solihin S.
B11106082 Muh.Faisal Idris
B11106083 Titiek Sri Wahyuni
B11106281 A.Fahmi Wana Hamzah
B11107107 Rizki Ekaputri
B11107108 Muh. Reskyawan
B11107109 M. Ziaul Haq
B11107110 A. Wahyu Iskandar Z.
B11107111 Geo Fandy

27 Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. B11104080 Muh. Nurul Fataa
130 986 997 B11104081 A Yuli Andasari
B11104082 Eko Sapta Putra
B11104083 Muh. Arsyad
B11105063 A s r i
B11105064 Herniati
B11105107 Irfan Fakhrunddin Syam
B11105190 Yudhi Satria Pulo
B11106084 Andi Febriana W.
B11106085 Nardin
B11106086 Hendyarsa L.
B11106282 Yandi Ada'
B11107112 Citra Pratiwi
B11107113 Irfan Arief
B11107114 Arabia Meram

28 Dr. Muh. Said Karim, S.H., M.H. B11103069 Eka Puspitasari
131 661 817 B11104084 Harsiati
B11104085 Irene Ayu Septia
B11104086 Chaeril Akbar M
B11105065 Musdalifah
B11105066 Sandey Nuari
B11105191 Muhammad Alamsyah D.
B11105192 Farjriansyah Permana
B11106088 Andi Haidir Indar
B11106089 Arwiny
B11106090 Firmansyah
B11107115 Arsyiarti Arja
B11107116 Henra Ali
B11107117 Jabir Paca
B11107118 Faudzan Farhana

29 Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. B11103078 Randy Rizky Wardana
131 857 665 B11104092 Rieske Reinvina K
B11105067 Andi Khairul Ahmad
B11105068 M. Gaffar H.S.
B11105069 Hidayat
B11105070 Nirma Kumalasari D.
B11105193 Abdi Faisal
B11106091 Yulian Ado
B11106092 Putra Chandra Ayu
B11106093 Andi Erick A.Mashuri
B11107119 Afdhal
B11107120 Munirah
B11107121 Radinal
B11107122 Andi Tenri Arianti
B11107123 Soedharmanto

30 Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. B11103085 L. M. Isa Fardu Owo
131 876 817 B11104093 A. Muh Abdillah
B11104094 Alfred Sulias
B11105071 Nirsyah Habibie
B11105072 Lestari
B11105182 Bustan Efendi.HS.
B11105194 Edy Sonyy
B11106094 Muhammad Ridwa
B11106095 Herman Rombebua
B11106285 Zulham Latief
B11107124 Audyna Mayasari Muin
B11107125 Firmansyah Rasyid
B11107126 Rhayza Hayuarsi S.S.
B11107127 Dian Ekawaty
B11107128 Muh. Alif Gemail

31 Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.KW. B11101192 A. Artlan Sannang
131 569 711 B11102129 Ternando A. Sorlury
B11103089 Afriadi Sima
B11103090 Akbar Baharuddin
B11104096 Andika W. Gani
B11105073 Wahyuni
B11105074 Yudi Nurdin
B11106097 Ade Rahedian
B11106098 Asriani Soraya K.A.
B11106099 Mumtaz Sariyya
B11106288 Junianti RB.
B11106289 Muhammad Nasir
B11107129 Akhmadin Imam Arifin
B11107130 Zulfikar Adam
B11107131 Ridwan

32 Zulkifli Aspan, S.H., M.H. B11103081 Andi M. Izkil Kemal
132 306 716 B11104090 Yusri
B11105075 Muhammad Arfah
B11105076 Andi Muh. Misbah
B11105174 Hari Firmasyah B.S.
B11105176 Apriyanto N.Bandeso
B11105196 Awaluddin Bustamin
B11105197 Awal Ikram
B11106100 Asmayanti Azis
B11106101 Agnesia Paerong
B11106102 Erwin Tadjuddin
B11107132 Andi Cakra Cinrapole
B11107133 Lucky Septari Rusli
B11107134 Ester Sambo Paillin
B11107135 Benazir Ashari

33 Dr. Slamet Sampurno S., S.H., M.H. B11101207 Aslauddin
132 010 566 B11105027 Ahmad Akbar
B11105077 Suswayani Octavian Sallata
B11105078 Musnita Muhtar
B11105124 Feronika Palentek
B11105133 Irma Sri Anna
B11105134 Muh. Fadly
B11105175 Asrul Palebiran
B11106103 A. Ichwana Arma
B11106104 Diptarina
B11106291 Akbar
B11107136 Andi Hendradi Masry
B11107137 Hadirawati
B11107138 Febriana Firdauzi DN.
B11107139 Wiwiek Apriany M.Y.

34 Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si. B11104057 Andi Anugrah P
131 792 008 B11104058 Rahmatullah
B11104059 Agnes Angela Y.
B11104504 Didi Cahyadi Irsyam
B11105079 Andi Muttaqin Mulyadi
B11105080 Nirwan Ariyadi
B11105081 Chandra Mulyana Tanjung
B11106106 Andi Rina Febriana
B11106107 Nur Azisa Basri
B11106292 Muhammad Arfah
B11107140 Herry Weharima
B11107141 Pratiwi Purnamasari
B11107142 Budi Kalla
B11107143 Panji
B11107144 Fickar Kusuma

35 Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si. B11104097 Kaharuddin
131 661 818 B11104098 Lenny Angreani
B11104099 Feriska Andriani
B11104100 Nur Iffa R.
B11105083 Arfan Anwar
B11105199 Fikri Ikram
B11106109 Hilmah Aeny A.Rahman
B11106110 Fitriani Salim
B11106111 Ade Auliani
B11106293 Imam Budianto
B11107145 Rahmat Anugrah Putra
B11107146 Videlis Indra Naij
B11107147 Muammar
B11107148 Arther Meyer L.

36 Muchsin Salnia, S.H. B11104103 A. Damar Wijaksono
130 901 846 B11105084 Ridwan Zulfa
B11105200 Marselinus B. Mallisa
B11105252 Ishemat Soeria Alam
B11106112 Nashir Hayatul Islam
B11106113 Muhammad Suardi
B11106295 Selviyana
B11107149 Maidah Dwiyana
B11107150 Alvariz Mars Tornado
B11107151 A. Muh. Aswin Anas
B11107152 Syakir Syarifuddin
B11107153 Ikhwan M.S.
B11107154 Indah Wardani
B11107155 R. M. Danu Dirja S.B.
B11107156 Anggraeni Sulistio K.

37 Naswar, S.H., M.H. B11101010 Ardianti
132 205 468 B11101011 Patmawati
B11103103 Irnawaty
B11104104 Hendra Thamrin
B11104133 Asrul Tenriaji.A.
B11105201 Andi Asma Nur Amalia
B11105202 A r i n a l
B11106115 Imam Setiawan
B11106116 Dian Reani Pratiwi
B11106296 Laode Azwar Tanda
B11107157 Andhika Julianto J.
B11107158 Andi Putra Cahaya K.
B11107159 Muh. Ikhsan Idris
B11107160 Muh. Riswan Amir
B11107161 Tjiang Yuwin

38 M. Imran Arief, S.H., M.S. B11102145 Abd. Gaffur I.
130 700 606 B11105047 Muhammad Akbar Al Rasyid
B11105085 Martinus Rapa
B11105086 Monika Rante
B11105087 Diploma Hendry FM.
B11106118 Guntur Kompoi
B11106119 Gledys Yuliaman F.
B11106120 Indi Aisyah
B11107162 Saadillah
B11107163 Harma Satriana D.
B11107164 Rahmi Mayasari
B11107165 Minarti
B11107166 M. Irsyad Ilham
B11107167 Irwan Alimuddin
B11107168 Andi Ahmad Afandi

39 M. Ramli Rahim, S.H., M.H. B11102155 Umar S. P.
130 937 011 B11104108 Musyarrafah A.
B11105088 Arry Wirawan
B11105089 Suwardi
B11105090 Tiara Indah Lestari
B11105091 Rahmat Indra Sakti
B11105092 Amin Mubarak
B11106121 Sefti Ditha A.M.F.
B11106122 Andi Powelloy
B11106298 Alfriardi
B11107169 Roy Bumbungan
B11107170 Andi Santri Syamsuri
B11107171 Fadhlan Raiman
B11107172 Istihanah
B11107173 Muh. Nur Udpa

40 Moh. Idris Buyung, S.H. B11101064 Laode Raja Anshary
130 535 958 B11102160 Sator Sapan Bungin
B11102161 Agung Tirtayasa
B11103109 Saparuddin
B11104109 Ibnu Mas'ud Basir
B11104110 A. Fitriani Talaat
B11105093 Sinta Rezki Amelia M.
B11105094 Natalia Desiana Maya T.
B11105103 Rachmat L.
B11105213 Hamka
B11106124 M.Rizal B.
B11106125 Darniaty Asis
B11106126 Dwi Nourina Putri A.
B11106299 Muh.Saifan Luthfi
B11107174 Andi Nirmaladewi W.

41 Mustafa Bola, S.H., M.H. B11103110 Mergus Diantika
131 287 219 B11104111 Muh. Sabil Bakti
B11104112 Nila Astria S.
B11105095 Andi Erykuswoyo
B11105096 Enni Ekakusumawati
B11105102 Nurrchmad Ardhianto
B11105203 Oktovianus P. Lobo
B11105208 Delima Mokodongan
B11106127 Moses Borotoding T.
B11106128 Agus Tahir
B11106129 Pajaruddin
B11106301 Rai Hasni L.
B11107175 Dian Rezki Augusmi
B11107176 Jesse M. Wattimena
B11107177 Sukma Ekawaty Salam

42 Haeranah, S.H., M.H. B11104118 Rio Saputra
131 961 576 B11105097 Andi Caesarina Suci I.
B11105099 Elsye Polikarpus
B11105204 Andi Kurnia
B11106131 Adiansyah
B11106132 Dian Adriana Wahid
B11106303 Risda Damayanti Azis
B11107178 A. Arieyanto Yusmin
B11107179 Henry Kartito
B11107180 Secilia A.B.
B11107181 Nurhalik
B11107182 Sharon Aqmarina D.
B11107183 Arnita Pratiwi
B11107184 Andi Nur Auliyah
B11107185 Sarah Mahardhika

43 Hasbir, S.H., M.H. B11102177 Saulustiano Da Silva
132 126 336 B11102181 Andi Meru Bustan
B11102182 Rustam Hafied Zawawi
B11103120 M. Hasiruddin A.Wahid
B11104120 Yulianti Pirade
B11105100 Zhulfiany
B11105101 Rosliyana S.
B11105205 Hayyu Nur Aini
B11106134 Puji Restuani
B11106135 Sudarman
B11106304 Wahyudi Nandraguna P.
B11107186 Marlyn Mars Tornado
B11107187 Ayu Amalia
B11107188 Muh. Nawwir H.
B11107189 AM. Alvi Nareza C.A.G.

44 Hamzah, S.H., M.H. B11103116 Ahmad Nur
132 240 356 B11103118 Sulvana
B11104122 Anugrah Yunus
B11104123 Fadilla Kahar
B11106137 Abd.Rahman
B11106138 Christian Delano L.T.
B11106139 Muhammad Ikhsan
B11107190 Imam Agus Faisal
B11107191 Arandi Achmad T.
B11107192 Andi Ramdhan Adi S.
B11107193 Rahmat Hidayat M.
B11107194 Randy Rinaldy
B11107195 Ahsan Yunus
B11107196 Henra Dauta
B11107197 Faisal Faud Z.

45 A. Tenri Famauri, S.H., M.H. B11104113 Robert Marzuki L.
132 303 726 B11104114 Bahrul Iman Akil
B11104115 Siti Hariani H Nur
B11104117 Amri
B11105104 Hj. Andi Anisar
B11105206 Ikranie Wandhary Putri
B11105207 Marwan Hakim Sayuthi
B11106140 Yoesradilah Syata
B11106141 Muhammad Fadli
B11106142 Khelda Ayunita
B11106306 Baso Abdul Rahim
B11107198 Nicholas M. Tanesia
B11107199 Fanny Jecklyn I Kaat
B11107200 A. Dewi Vitasary P.
B11107201 Andi Muhammad Reza

46 A. Wardiyah Yahya, S.H. B11101068 Andi Ashar Mattanang
132 064 161 B11104125 Andi Ifad M.B.
B11105105 A. Moeh Asrin Aldilah
B11105209 Ulul Amri Asyari
B11106143 Irmawati Natsir
B11106144 Andi Anugra
B11106145 Elviana Elyas K.
B11106312 Aswar Gunawan
B11107202 Winda Devi Muntu
B11107203 Endang Nurdiningsih
B11107204 A. Soraya Mirahani S.
B11107205 Dewi Mariati
B11107206 Andi Emil Ulang DJ.
B11107207 Abdul Rahman
B11107208 Siti Rahmaniar Jidar

47 Achmad, S.H., M.H. B11104136 Musadat Zaghlul
132 064 161 B11104137 Edward Muliawan
B11104138 Christine Elen M.
B11104139 Ahmad Amrullah S.
B11104140 Heneiete Marijke S.
B11105110 Ligus Madeten
B11106146 St. Hajar
B11106147 Farid Ahsan
B11106148 A.Prasasti Ramadhani
B11106016 Nur Aslam
B11107209 Muhlis Bahri
B11107210 Andi Ayu A. Said
B11107211 Syamsuriadi
B11107212 Herwan
B11107213 Abd. Muzakkir

48 Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. B11101226 Hamka Nuniawan
131 876 927 B11101229 Parulian Ade Mahendra
B11103144 Wicky Stenly Tumedia
B11104153 Jouharuddin
B11105111 Aldri Mulyadi Mangiding
B11105112 Muhammad Ichsan Ilyas
B11105113 Andi Fatimah Sari MB.
B11106149 Nurmila Wijayanti
B11106150 Iustika Puspa sari
B11106151 Rafiqah Fakhruddin
B11107214 Fadli Ramadhan
B11107215 Filina Suwanto Anwar
B11107216 Zamkhir Islamei
B11107217 Ayu Muliana
B11107218 Wulandary

49 Inneke Lihawa, S.H., M.H. B11100190 La Kalla
131 257 420 B11103138 Jotawan Sanre
B11104141 Amri A. M.
B11104142 Feranto Supu
B11104143 Marina Saptianie
B11104145 Hatifah
B11104146 Putri Ayu Lestari
B11105114 Rais Marnam Rahman
B11105214 H.Nur Rakhmat
B11106152 Nurul Hudayani
B11106153 Salmi Yuniarti
B11106154 Muhtang
B11106309 Ernawati
B11107219 Muh. Zudjudi M.
B11107220 Asrianto

50 Dr. Irwansyah, S.H., M.H. B11104148 Hasriani Agus
131 961 585 B11104150 Didit Ade Saputra
B11104152 A. Sufiati Arifai
B11105116 Denar Fiscusia Kurniaji
B11106155 Agus wahyudi
B11106156 Salma A.Rahman
B11106157 Andi Ali Wali Hamsy
B11106310 Danil Ramadani T.
B11107221 Nasril
B11107222 Ryan Marco Samahati
B11107223 Asrul Kusuma Pahlil
B11107224 Ahmad Kosasi Assagaf
B11107225 A.M. Akbar Zaenal
B11107226 Devyta

51 Judhariksawan, S.H., M.H. B11104134 Arief Wirabuana DP.
132 240 056 B11106160 Musriadi Pagalla'
B11102202 Andi Fitri Ameliyah
B11103145 Qaltsum
B11104154 Arie Andyka
B11105117 Asriany Pakata
B11105118 Rilwanu Akhkam
B11105119 Dewi Ariani
B11105217 Hastuti Handayany Hilal
B11105220 Muhammad Hariyono N.
B11105221 Moh. Ruda Ilbaya
B11106158 Iin Indasari Pasanae
B11106159 Heru Paral
B11106314 Wirdana
B11107227 Devy Puspita Sirua

52 Laode Abd. Gani, S.H., M.H. B11102226 Sutan Alif Piaman P.
131 661 822 B11103152 Amril Purwanto
B11103155 Karmullah
B11103156 Ashar
B11105120 Raju Aphandi
B11105247 Ilham
B11106161 Andi Nurul Indah
B11106162 Indrawati
B11106163 Nurul Fadhila
B11107228 Rionaldo Kukus
B11107229 Muh. Yamin
B11107230 A. Zulhasanal Bulqia
B11107231 Amrullah
B11107232 Andi Dian Mappetang
B11107233 Andi Iswan Randie P.

53 Kasman Abdullah, S.H. B11102220 Muh. Masnur Wahyuddin
131 869 786 B11104155 Silvia S. P.
B11104156 Muhammad Abrar
B11105121 Dhea Adith Rediansy F.
B11105215 Fransiskus Rio
B11105216 Muh. Ishak
B11106164 karmila
B11106165 Adityan Sugiarto
B11106166 Syamsul Bahri panco
B11106318 Rizquarrachman
B11107234 Irwan Rum
B11107235 Angga Masloman
B11107236 Fazlur Rahman
B11107237 Handryanto P.
B11107238 Syamsudriadi Kasim

54 Kahar Lahae, S.H., M.H. B11101218 M. Farabi B.
131 876 815 B11104157 Dyan A. Rumbi
B11104158 Rahmi Amirullah
B11104160 Rivy Rizanty Th.
B11105122 Muh. Rosihan Alie
B11106167 Hadjar Aswad Anwar
B11106168 Steffy Viranisa C.S.
B11106170 Muh.Syuaib Zainal
B11106320 Awaldy Irawan
B11107239 Muhammad Fadhil
B11107240 Musdalifah Mega L.
B11107241 Nur Hidayah
B11107242 M. Chaerul Risal
B11107243 Pius Sholla
B11107244 Afrizal Fahrul Jaya

55 Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. B11104161 Farid Riyadi
131 961 601 B11104163 Syahruddin
B11104164 Zulkifli Burhan
B11104166 Rusmin
B11105123 A. St. Kumala
B11106171 Yulianda Purbasari L.
B11106172 Abdul Rahman Razak
B11106173 Andi Ramlan Petta.L.
B11106321 Andi Sukarno Arsyad
B11107245 Andi Firdaus Samad
B11107246 Christoforus V.A.P.
B11107247 Rahma Dewi
B11107248 Maria Febry Jenisa M.
B11107249 Syarifah Fitri
B11107250 Rismayanti

56 Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. B11103162 Reza Alamsah L.
130 808 592 B11103165 Barsan
B11104168 Muhardianto
B11104170 Andi Fatimah
B11104171 Hajirah Pratiwi
B11105125 Nurul Hudayah
B11105218 Muhammad Ashar SY.
B11105219 Gustina
B11106174 Rahmawati Zulkifli
B11106175 Murtya Dewi M.
B11106176 A.Wiwik Pratiwi
B11106322 A.Taufan Masykur
B11107251 Muh. Busyaeri Jafar
B11107252 Irwanto
B11107253 Joko Waski T.D.

57 Marcel Hendrapati, S.H., M.H. B11102239 Dedy Dwi Kusnendar
130 878 529 B11103166 Siswaty
B11103167 Muh. Muflih
B11103169 Muhammad Arsy
B11104174 Alexius Pagalla'
B11104175 Ahmad Yani Hasti
B11104176 Toni Hartono
B11106177 Muhammad Akbar Azis
B11106178 Mulawerni
B11106179 Fatmawati Rahmat
B11107254 Istikhariyah Muin
B11107255 Marsha Revita Voll
B11107256 Andi Ayu Purnamasari
B11107257 Emiria Rufaidah B.
B11107258 Fadlia Widhaswara

58 Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.Hum. B11102237 Andi Ardi Aman
130 937 009 B11104177 Hikmah Usman
B11104178 Asyudi
B11105126 Dian Fijriyani
B11105127 Syahril Said
B11105128 Esfandyari
B11105129 Adistya F.D.O. Baramuli
B11105222 Meita Emba D.M.
B11106180 Darmawati
B11106181 Rahmat
B11106182 Muhammad Rizal Rustam
B11106195 Fadlyna Ulfa Faisal
B11107259 Zaldi
B11107260 Zulfikar Hambali
B11107261 Rohaya Ilyas

59 Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. B11102228 W. Fauziah Waworuntu
132 086 817 B11102231 Irto Sarugu
B11103158 Mohamad Ashaar H.
B11104180 Hadasa K. S. Belo
B11105130 Noor Almy Baalwy
B11105131 Aprhianto
B11105132 Ardi Nursafar
B11106183 Andi Rina Ilmiah
B11106185 Tadjuddin Tandirerung
B11106186 Mansur
B11107262 M. Akram
B11107263 Amirah Lahaya
B11107264 Arwan Arsyad
B11107265 Muh. Didik Kardy
B11107266 Rina Andriani

60 Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H. B11102254 Fahrul Fandy
130 678 523 B11103180 F a n d y
B11104182 Marleen Ekarista M.
B11104183 A. Bangsawan M. Bayu
B11104186 Damang
B11106187 Maulana Yusuf Sibali
B11106188 Ikhsan Azhar
B11106190 Chairil Abdi Baso
B11107267 Harliati
B11107268 Muhammad Fadli
B11107269 M. Khaerul K.
B11107270 R. Aryo Seto Wibowo
B11107271 Royani Maswatu
B11107272 Eddy Yunus Aminuddin

61 Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si. B11103181 Nasri
131 475 321 B11103183 Fadhi Fadli
B11103184 Muhammad Nursal
B11104187 Rachmat Andhika
B11104188 Muh Irham
B11104189 Muh. Yusran Yusuf
B11105136 Nurjayanti Wahid
B11105137 Mohammad Ramdhan S.
B11105224 Desnal Galla Malino
B11105225 Muhammad Alim Abadi
B11105226 Mim Nasrah Rasyid
B11106191 Risal Tambing
B11106192 Yunita Lienardy
B11106194 Irfano Rukmana R.
B11107273 Hardiwira Winata

62 Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. B11101129 Irma Suryani
131 475 322 B11103170 Elrianro Sara
B11103173 Okta Arifandi
B11104190 Umi Reskia
B11104191 Rini Haryani Sifa
B11105228 Sani Mar'ati
B11106189 Rezki Ayu Amalia R.
B11106196 Alen Neari Tonapa
B11106197 Nashiba Maulidya
B11107274 Juanda Thamrin
B11107275 Andi Kurniawan S.
B11107276 Hamka Hari
B11107277 Fauzi Sain
B11107278 Kartini
B11107279 M. Fuad Nasir

63 Marwati Riza, S.H., M.Si. B11103174 Andi Azhariah KT.
131 961 583 B11103177 Anas Malik
B11103178 Muslimin Muchtar
B11104192 Albinar Duanto T.
B11105138 Amaliyah
B11105139 I r w a n
B11105140 Ari Wahyudi
B11105229 Andi Auliarahman
B11106198 Indah Kumala Sari
B11106199 Dewi Wulandari
B11106200 Ficherra.L.
B11107280 Agustinus B. Manyoe
B11107281 Andi Rezky Restu R.
B11107282 Alexander Dama
B11107283 Laode Aslan

64 Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. B11104200 Indah Ayu Pratiwi
131 876 807 B11104201 Masdar Bakhtiar
B11104202 Nurul Delfrita W.
B11105141 Herlina Hafid
B11105230 Andi Nurhana
B11106201 Erwanda Mone
B11106202 Andi Ariesal P.Putra
B11106203 Suardi
B11107284 Wahyuni Abdul Djalil
B11107285 Andi Ridha Wahyullah
B11107286 Syithah Damayanti
B11107287 Waoderizkyamalia
B11107288 Waode Nurhayati Idi
B11107289 Putri Wulan A.
B11107290 Fadli Yasser Juanda

65 Muhammad Ashri, S.H., M.H. B11101074 Victor Oliver
131 862 972 B11104194 Andi Fajarwati
B11104195 Sitti Kalsum
B11104196 Nirmalasari
B11104197 Sri Rezeky Amalia S
B11105142 Adnesfine k. Pobuti
B11105143 Denny Saskin
B11106204 Iwan Kurniawan hamid
B11106205 Ikhsan Ismail
B11106206 Marwan Kaharuddin
B11107291 Yulianti Mahmud
B11107292 Diyah Savitri
B11107293 Triwari Lumalan
B11107294 Ramli Amiruddin

66 Nur Azisa, S.H., M.H. B11101133 Dwi Agnoer S. Putri
131 992 463 B11102278 Herman K.
B11102280 Ady Bunde
B11102281 Rustaman B.
B11103192 Arpan Rinaldy T. Barre
B11103193 Achmad Ardhy
B11104203 Yordal Rangga
B11104204 Bustanul Arifin
B11104205 Muhammad Rizal H.
B11106207 Andi Tajir Eritengo
B11106208 Dewi Kurniati M.
B11106209 Andi Manja
B11106169 Ahmad Ismail
B11107295 P.R. Silooy
B11107296 Naharuddin

67 Muhammad Basri, S.H., M.H. B11102269 Yersin Gau
132 166 373 B11103186 A. M. Rory Rezkiawan N.
B11105144 St. Aminah Luthfi
B11104206 Anshar A Sa'aban
B11106210 Reynilda M.Maiba
B11106211 Elizabeth Tangedi
B11106213 Alqadri Nur
B11106184 Achmad Rusyaidi Hamzah
B11107297 Enrico Damopolii
B11107298 Mohammad Rahman
B11107299 Ferdy Mapantau
B11107300 Nerfiansa Parapean
B11107301 Mikhael Doni Bandaso
B11107302 Andika Pratama
B11107303 Denis Saleppang

68 Ruslan Hambali, S.H., M.Hum. B11101062 Andi Sudirman
131 257 218 B11102301 Benny H. L. Situmorang
B11102302 Ahmad Haikal Alydrus
B11102303 Muhammad Ridwan
B11103202 Ika Suryati
B11104207 A Tasyrief Akbar R
B11104208 Muh Syukri Hasyim
B11104209 Reynold Nababan
B11105145 Dahniar Ismail
B11106212 Mahyuddin
B11106214 Fenny Afriza
B11106215 Ray Pratama Siadari
B11107304 Andi Soraya Nasrun
B11107305 Ika Novitasari
B11107306 Andi Armi Riany

69 Maskun, S.H., LLM. B11102289 M. Sofyan Saimima
132 240 057 B11102290 Rizky Harjuna
B11104210 Pandu Setiawan
B11106216 Endang Pratiwi
B11106217 A.Gisellewatif
B11106218 Muhammad Irwan
B11106307 Vika Rosa Ningrum
B11106308 Mariyani
B11106315 Stenley Lianto
B11106316 Mutharrik Pallemae
B11107307 Muh Taufiq
B11107308 Prawidi Wisanggeni
B11107309 Aprianus Dalise
B11107310 Surya Dharma Putra
B11107311 Haritsa

70 Oky Deviani Burhamzah, S.H., M.H. B11102285 Suwardi
131 876 921 B11104213 Rocky Kallo
B11104214 Harjanta Purwa S.
B11104215 Didi Ardiansyah
B11104216 Nur Fajri Siddik
B11104217 Sitti Meutya Mk
B11105148 Ruslan S.
B11105149 Fauzy Aprianus
B11106219 Yusnovianty
B11106220 Jumardin Z.E.
B11106221 Andi Firman Qhadafi
B11107312 Retna Dumila
B11107313 Magfirahsuryanibakri
B11107314 Vebriyanto
B11107315 Berdina Dorura

71 Ratnawati, S.H., M.H. B11102297 Wilopo Husodo
132 205 469 B11104218 Aulia Soraya
B11105233 Kartika Yudha
B11106222 Akhmad
B11106223 A.Isma Herdiyanti Z.
B11106224 Putri Dewinta Y.
B11106311 Adank Riady
B11107316 Muh. Akbar Wahid
B11107317 Adrina Amelia K.
B11107318 A. Raditya Dharma S.
B11107319 Khadijah Syahruna
B11107320 Mufti Ikbal
B11107321 Ulva Febriana Rivai
B11107322 Muslimin
B11107323 Insyaningrum Dwi A.

72 Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H. B11102316 Arfah
130 369 534 B11102317 Andi Arfan Sal
B11102319 A. Astri Baskoro
B11102320 Andi Pallawagau
B11103212 Ekorianto Kombong
B11104220 Azhar
B11105150 Nuning Mustika Sari
B11105151 L e n n i
B11105234 Elfhira Djakaria
B11105236 Sarah Bida
B11106225 Fharid P.
B11106226 Andi Taufi Akbar
B11106227 Suryani Yunus

73 Muh. Hasrul, S.H. B11104223 Andi Eril Parlan
132 300 773 B11105152 Waode Mustika
B11105153 J u m i a t i
B11105154 Sirajuddin
B11105235 Markus Iman Sucipto
B11106228 Achmad Fadliasyah D.
B11106229 Cliff Joshua M.C.
B11106230 Dicky
B11107324 Aswin Bahar
B11107325 Rini Ardiyanti
B11107326 Linda Trisnasari
B11107327 Mohamad Taufiq Z.S.
B11107328 Nana Mariana

74 S. M. Noor, S.H., M.H. B11102305 A. Rindra Y.
131 802 880 B11102306 Andi Asri Setiawan
B11102308 Marthen Ruga
B11104224 Michelle Elsha T.
B11104225 Moh. Yodi P. Biludi
B11104226 A. Kahar Muda
B11105155 Syamsul Amir
B11105237 Irfal Rahman
B11105238 Patra K. Tandirerung
B11106232 Muh.Akbar Natsir
B11106233 Herlina Lukman
B11106234 H.Fathul Akbar.S.
B11106252 Ashirady Shahrir

75 Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. B11104227 Andi Ardiani
131 876 816 B11104228 M. Fadli Gani
B11104229 Rasmila Jafar
B11104230 Holid Alamsyah
B11105147 Devi Rahmawati
B11105156 Meydi Zul Qadri
B11105239 Muhammad Syafril
B11105240 F a h r u l
B11105241 Andry Try Arsiman
B11106235 Ulfa Saban
B11106236 Sairratu Agustinus S.
B11106237 Muhammad Azwar Waris

76 Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. B11103220 Muh. Taufiq Amin
131 961 575 B11104237 Budi Utama
B11105159 Yunilia Dwi Pratiwi
B11105160 Deny Lukman Pawelloy
B11105242 Muh. Rizvan Dwi Putra
B11105243 Ni Made Sari
B11106238 Aditya Darmawan
B11106239 Fitriyani Hasanuddin
B11106240 Erna
B11107503 R i n i
B11107506 Nining Angriani R.

77 Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. B11103217 Dian Arthauly P.
131 857 660 B11104232 Muh Iqbal
B11104233 Mawaddah Muhadjir
B11104236 Radinal Muchtar
B11105157 Andi Ryza Fardiansyah
B11105158 Gunawan S.
B11106241 Zulkifli Annas
B11106242 Muh.Resa Syam
B11106243 A. Adriyanti A.
B11106286 Firmansyah Amri
B11107501 Budi Kurniawan

78 Wiwie Heryani, S.H., M.H. B11102259 Yurniati
132 166 372 B11102260 Fatmi Irmayani
B11103225 R. E. Roedini
B11104240 Wenny David Muntu
B11104243 M. Risdar Ekaputra
B11105161 Putri Widyastuty M.
B11105162 Dasrianto
B11106244 Mode Putra Sutaman
B11106245 Hajar Aswad
B11106246 Nurul Widya Putri
B11107505 Anindyati Z.D.

79 Ariani Arifin, S.H., M.H. B11103228 Azhizah Muin
132 319 476 B11103231 Margaret Muliawan
B11103234 Andi Akri Arsyad
B11103246 Firdaus T. Salasa
B11104244 Bakti Abdilah
B11105244 Kartini Susanti
B11105245 Andi Baso Mappa Ala
B11105246 Marasi L. Tobing
B11106247 Ashar
B11106248 Sitti Untari Lahinda
B11106249 Novita Surya W.
B11106290 Abrianto

80 Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. B11103236 Wendra Catur Putra
132 296 016 B11103239 Candra Wardana
B11103243 Yerry
B11103244 Zaldy Kurniawan
B11103245 Amrul Farid Azhar
B11106250 Adwijayanty Noer
B11106251 Paisal
B11106253 Alim Ahsan
B11107006 Arini Prisillah Ikhsan
B11107034 Azrina Bte Darwis
B11107056 Andi Muh. Adryshandy
B11107073 A. Fadhilah Yustisianty

81 Muhammad Nur Salam, S.H. B11106096 Muhammad Ishak
131 661 824 B11106071 Awaluddin
B11106105 Grace Lavina
B11106108 Muhammad Luthfy L.
B11106114 Riskan Ayu M.
B11106117 Andhika Pratama S.
B11106123 R u s l i
B11106133 Habibi
B11106283 Fadli Soebangkit
B11106284 Farrah Caroline M.
B11106294 Andi Kamisa Ayu
B11106297 Sulharman
B11106300 Eko Saputro
B11106302 Andi Iskandar Agung
B11106305 Ade Rahayu

82 Farida, S.H., M.Hum. Angkatan 2008 mulai dari
NIP. 131 961 602 ( B11108001 s.d B11108….. )
( Pembantu Dekan III FH-UH )


Makassar, 30 Juni 2008
a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,
ttd.
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

 
  Today, there have been 15 visitors (32 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=